"Me må ud å jaga bojje."

Video på nrk.no

Se også Faktor: Njågarden - eit hus med sjel og lukt på nrk.no.

Norsk dokumentar. Det 130 år gamle prakthuset er i forfall, men bonden David Njå på Jæren har fått det for seg at huset kan bli ei attåtnæring på garden. I tre år har vi følgt kampen hans mot huset og byråkratiet. I tillegg avdekkjer arbeidet frå kjellar til loft ei fortid David knapt hadde rekna med. Og jobben skulle kome til å koste han dyrt, ikkje berre økonomisk, men og på andre måtar.

Copyright © 2011 - Design: Lokomotiv Media

Njågarden - David Njå - Tlf 915 54 745 - post@njaagarden.no