Gårdsdriften


img 4014 kvdr07.09.2011
David Njå er eier og driver av Njågarden siden 1991. Ved siden av serveringsvirksomheten er selve gårdsdriften av relativt omfattende omfang. Vi har full melkeproduksjon på ca 40 melkekyr, ca 15 ammekyr, masse kviger, kalver og våre fantastiske slakteokser. Tilsammen ca 150 storfe. Vi har også en liten flokk sauer. Foruten dette tas det årlig ut en del tømmer, ved, juletre og pyntegrønt fra skogen vinterstid.


< Tilbake

Copyright © 2011 - Design: Lokomotiv Media

Njågarden - David Njå - Tlf 915 54 745 - post@njaagarden.no